Passie Martijn Broeren

De onderstaande weergave is mijn persoonlijke (tekstuele) samenvatting van de door Passionair Nederland afgenomen Passie-inventarisatie; een dienst die Inzichtelijk ook levert. Inzicht in je persoonlijke Passie geeft inzicht in wie je bent, wat je belangrijk vindt, waar je vanuit gaat, hoe je wil groeien, wat je graag doet en nog veel meer. Deze “passie-drijfveren” in kaart gebracht, geven je de handvatten te zijn wie je bent en inzicht op welk vlak je dichter tot je kern kunt komen.
Voorbeeld: als je iets heel belangrijk vindt, maar je leeft er niet naar, geeft dit frictie. Als je wil groeien maar iets uit het verleden, heden of het systeem houdt je tegen, dan is het dichten van dit energie-lek een grote stap naar ‘je Passie leven’. Leef je Passie zorgt voor zuiver contact met je hart en ziel. Er is ook een boek over geschreven!

 

Passie-kernweergave Martijn Broeren:

 

Kern-waarden (wat vind ik belangrijk – geen lijstvolgorde):

 • Respect: Op gelijkwaardige manier rekening houden met anderen, hen zien en horen
 • Harmonie: Gelijkheid, evenwicht en goede sfeer
 • Lol: Lachen & humor zoeken of maken
 • Flexibilteit: Aanpassingsvermogen, makkelijk met veranderingen om kunnen gaan, pragmatische oplossingen (linksom of rechtsom)
 • Integriteit: Alles blijft binnen deze muren
 • Betrouwbaar: Afspraak = afspraak
 • Er ‘zijn’: Voor mijn dierbaren en mijn (veranderende) omgeving
 • Kwaliteit: goed zijn in wat je doet en voornamelijk dát aanbieden

Kern-gaven (waar ben ik goed in)

 • Verbinden: mensen en organisaties met elkaar verbinden om samen te groeien
 • Hulpvaardig: Klaarstaan voor iemand die hulp kan gebruiken, in welke zin dan ook.
 • Bemiddelen: Conflicten oplossen en ruzies sussen
 • Uitdrukkingsvaardigheid: Op een creatieve manier de kern van de boodschap verwoorden
 • Pragmatisch: Breed georiënteerd en praktisch van aard. Op een inventieve manier omgaan met omgeving om iets te creëren of repareren
 • Begrijpen: Ik snap wat mensen zeggen en zie snel in wat ze bedoelen
 • Open: Zeggen wat iets met je doet, zoveel mogelijk delen ook over onderwerpen waar niet naar gevraagd wordt en daarin agendaloos en waar nodig en mogelijk confronterend zijn
 • Kritisch: Alle facetten zien, verbeteringen opsporen, vragen stellen over of het wel echt zo is en niet met half werk genoegen nemen
 • Details: Oog voor detail, in alle omgevingen. Ont-dekken (en delen) welk detail er toe doet.
 • Aanpassingsvermogen: Waar nodig flexibel meebewegen met veranderingen die zich voordoen
 • Intuïtief voorspellen: Het aanvoelen van hoe iets kan gaan lopen en het kunnen zien van de mogelijke scenario’s

Kern-overtuigingen (waar ga ik vanuit)

 • Iedere dag is een dag om te genieten
 • Leidinggeven en opvoeden “is” loslaten
 • De reis is ook een doel
 • Iedereen wil en mag gezien worden
 • Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd
 • Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg
 • Als kinderen zich vrij en veilig voelen op school, met plezier daar naartoe gaan, dan komt het leren vanzelf wel
 • Weet/herken wanneer je de kortste weg kan nemen (olifantenpaadjes)
 • Subtiele details maken het verschil

Kern-Bijdrage (wat wil ik bijdragen aan de samenleving)

 • Aanzienlijke levens-bijdrage leveren aan mijn kinderen en andere dierbaren
 • Mensen (iedere leeftijd) helpen met het ont-dekken en leven van hun Passie, in de breedste zin van het woord
 • (Er) zijn!
 • Een bedrage leveren aan het welzijn, welvoelen van ‘het kind’ in het bijzonder
 • Plezierig werken voor iedereen.

Kern-activiteiten (wat doe ik het liefste)

Werk:

 • Mensen & organisaties helpen met groeien en veranderen
 • Inzicht faciliteren bij individuen en organisaties
 • Passie-inventarisaties (ware identiteit in beeld voor individuen en organisaties)
 • Assessments voor werknemers en werkgevers
 • Organisaties helpen in contact te komen met hun roots; waar doen we allemaal het voor?!
 • Mensen die verantwoordelijk zijn voor kinderen begeleiden in het ‘echt zien’.
 • Vanuit echt contact inzoomen op de wezenlijke vraag en dan iets wezenlijks toevoegen, liefst op een leuke manier, door essenties zichtbaar/inzichtelijk te maken
 • Maar ook: IC(!)T eenvoudiger en goedkoper maken; als nutsvoorziening gebruiken

Privé:

 • Op pad: Cultureel, wandelen, natuur, (dag)festivals (liefst met muziek)
 • Fotografie
 • Koken
 • Muziek: luisteren (genieten van vakmanschap), festivals, en spelen (Panhard percussie, gitaar, piano)
 • Kamperen: lekker buiten in de natuur zijn
 • Sport: tennissen (spelen, lesgeven en kijken), coachen (voetbal kinderen), spinnen in de winter.
 • Schrijven: korte berichten en leuke anekdotes, mensen helpen met gedachten en gevoelens op papier zetten.
 • Techniek en ICT: nieuwste technieken uitpluizen, duurzame energie, (social) media, big data, kunstmatige intelligentie.

Kern-Groei (waarin wil ik mij ontwikkelen)

 • Inzichtelijk in huidige vorm verder op de kaart in Nederland
 • Nieuwe ideeën ontwikkelen om meer inzichtelijkheid te brengen in ons dagelijks leven
 • Samenwerking g-company verbreden en verdiepen mbt nutsvoorziening ICT werkplek
 • Nieuwste (ook technologische) ontwikkelingen blijven volgen en adopteren mbt veranderen en welzijn
 • Een inzichtelijke groepsreis organiseren met als doel gezamenlijk inzicht en oplossingen zoeken tbv het dagelijks leven
 • Verdere verdieping in zinnig omgaan met social media van jongs af aan
 • Boek over het belang van “Inzicht” maken schrijven (als ik ooit oud en wijs ben)
Contact: Linkedin | Google+ | Mail |